polskienglishRu

WyszukiwarkaO firmie Katalog Agatronic K Agatronic M Agatronic W Agatronic G Agatronic H Agatronic R AFI-02, AFI-03 AFI-02Pt AFI-03plus AFI-03 BC AFI-05, AFI-05plus AFI-06 APT 1,7 APE800 WW03 AW02 AW03 Kuwety Uszczelnienia Podstawki Tygle grafitowe Osłony ceramiczne Dystrybutorzy Pobierz Pomoc techniczna KontaktAgatronic K

 
W pełni automatyczna odlewnia Ciśnieniowo-Próżniowa Agatronic K to rozwinięcie niższego modelu Agatronic M. Maszyna wyposażona została w szereg dodatkowych czujników kontrolujących przebieg procesu odlewania sprzęgniętych z nowoczesnym sterownikiem procesowym OPLC, obsługiwanym poprzez ekran dotykowy. Do nowych rozwiązań zaliczyć można wysokiej klasy dokładności przetworniki ciśnienia zastępujące sprężynowe manometry, 10 programów odlewniczych przechowujących 10 podstawowych parametrów każdego cyklu odlewniczego.

Nowy interfejs użytkownika umożliwia odlewanie w dwóch opcjach:

Manualnie – na ekranie wyświetlane są klawisze w układzie podobnym jak w maszynie Agatronic M, a użytkownik sam decyduje o załączeniach poszczególnych funkcji. Opcja ta pozwala na zapoznanie się z procesem odlewania oraz umożliwia dobranie parametrów pracy dla każdego odlewu indywidualnie. Wszelkie nastawy, takie jak ciśnienie, temperatura próżnia, mogą być korygowane na bieżąco w trakcie trwania cyklu odlewniczego. W opcji tej realizowana jest również funkcja granulacji stopu.

Automatycznie – proces odlewania rozpoczyna się od wciśnięcia klawisza START i przebiega według parametrów zapisanych w jednym z dziesięciu komórek pamięci:
•    Nazwa programu
•    Temperatura zadana
•    Płukanie komory pieca
•    Temperatura włożenia kuwety
•    Czas topienia metalu
•    Czas uniesienia zatyczki
•    Czas opóźnienia dobicia ciśnieniem
•    Wartość próżni
•    Wartość ciśnienia dobicia
•    Czas studzenia odlewu
Dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia wartości takich jak temperatura załączenia i wyłączenia nawiewu gazu ochronnego, histerezy strefy odlewania itp…

W trakcie trwania procesu użytkownik jest informowany na bieżąco o aktualnie wykonywanej funkcji oraz w przypadku, gdy zaistnieje konieczność reakcji odlewnika (podanie stopu do tygla, włożenie kuwety itp…) wyświetlana jest wówczas odpowiednia komenda. Ponad to, na ekranie wyświetlany jest bieżący stan maszyny (komora odlewnicza, pokrywa, pompa próżniowa, zatyczka itp…) oraz pozostały czas do zakończenia procesu.
W funkcji pracy automatycznej komputer dodatkowo odlicza czas od zakończenia pięciu ostatnich odlewów informując użytkownika o konieczności włożenia kuwety do wody.
Innym udogodnieniem jest kalkulator składu stopu ułatwiający obliczenie proporcji mieszanki metalu w zależności od próby i masy choinki.

Cały proces odlewania odbywa się w hermetycznie zamkniętej komorze z udziałem gazów ochronnych zapewniających uzyskanie wysokiej jakości odlewy. Umożliwia to funkcja automatycznego "płukania" komory, wyciągająca powietrze atmosferyczne, przed stopieniem metalu oraz nawiewanie gazu ochronnego w trakcie topienia.
Urządzenie posiada regulator przepływu gazu "rotametr", umożliwiająca obsłudze kontrolę ilości dostarczanego czynnika do wykonywanego procesu.
Ponad to, beztlenowa atmosfera w trakcie pracy, wydłuża żywotność tygla i zatyczki.

Temperatura procesu kontrolowana jest przez regulator PID, stanowiący integralną część sterownika OPLC, w przeciwieństwie do maszyny Agatronic M, gdzie regulator jest osobnym urządzenie. Zastosowana w regulatorze technologia Fuzzy Logic zapewnia regulację z jak najmniejszą odchyłką oraz szybkie ustalenie wartości zadanej w procesie regulacji. Temperatura mierzona jest w grafitowej zatyczce usytuowanej w dnie tygla, w osi otworu spustowego. Umożliwia to dokładne zmierzenie temperatury topionego metalu.
 
W standardowym wyposażeniu maszyny jest zestaw umożliwiający przeprowadzenie granulacji stopu. Zastosowanie odpowiedniego tygla z "filierem" granulującym umożliwia uzyskanie idealnych kulek o małej średnicy. Uruchomienie odpowiedniej funkcji w maszynie zapewnia cykliczne i kontrolowane upuszczanie roztopionego metalu do pojemnika z cieczą chłodzącą, dzięki czemu uzyskany granulat jest jednolity, bez zamkniętych kropel cieczy w kulce granulatu. Nie generuje to kłopotów z późniejszym odważaniem stopu i jego topieniem.

Odlewarka Agatronic K podlega dwuletniemu okresowi gwarancyjnemu i 24 godzinnym serwisem na terenie Polski. Ponadto, transport na terenie kraju, pierwsze uruchomienie, wraz z odlewaniem i szkoleniem odbywa się nieodpłatnie w siedzibie Klienta.
Pytania dotyczące powyższego produktu prosimy kierować na adres: marcin@argenta.pl lub pod numer telefonu komórkowego 605 336 063.

Urządzenie zbudowane jest z elementów automatyki i pneumatyki czołowych, światowych producentów. Wszystkie podzespoły posiadają znak CE.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 400V/50Hz
Moc znamionowa: 10 kW
Sterowanie: automatyczne
Ilośc programów: 10 (100 opcja)
Temperatura pracy: 1200 oC, 1400oC (opcja)
Ciśnienie odlewania: 2,5bar
Zapotrzebowanie gazu: 120 l/h
Rodzaj termopary: K, S (opcja)
Pojemność tygla: 280 cm3
Kuweta: Ф120x300mm
Wydajność pompy: minimum 20 m3/h (60m3/h opcja)
Regulator przepływu gazu: w standardzie
Kontrola mediów: w standardzie
Granulator: w standardzie
Mieszanie stopu: elektromagnetyczne
Port komunikacji: RS232
Wymiary zewnętrzne: 650x800x1200 mm
Masa: 195 kg


Porównanie dwóch modeli:
  Agatronic M Agatronic K
Napięcie znamionowe: 400V/50Hz 400V/50Hz
Sterowanie: półautomatyczne automatyczne
Moc znamionowa: 10kW 10kW
Ilość programów: 1 10 (100 opcja)
Temperatura pracy: 1200oC
(1400
oC)
1200oC
(1400
oC)
Ciśnienie odlewania: 2bar 2,5bar
Pojemność tygla: 280 cm3 280 cm3
Kuweta: Ф120x300mm Ф120x300mm
Regulator przepływu gazu: w standardzie w standardzie
Kontrola mediów: w standardzie w standardzie
Granulator: w standardzie w standardzie
Mieszanie stopu: elektromagnetyczne elektromagnetyczne
Port komunikacji: RS232 RS232
Wymiary zewnętrzne: 650x800x1200 mm 650x800x1200 mm
Masa: 195 kg 180 kg


© 2007 - All Rights reserved! - www.argenta.pl